U bent hier

Home

Waarom?

Twee partijen, Dicht bij de Mens en Open VLD, voerden samen zes jaar oppositie in Bever. Ze delen dikwijls dezelfde meningen maar botsen tegen een gesloten meerderheid die zelden of nooit in dialoog gaat, geen dialoog onder politieke mandatarissen en al zeker geen dialoog met de burger.

Enkele gedreven inwoners van de gemeente, die verantwoordelijkheid durven nemen en dat ook in hun beroepsleven of in het verenigingsleven doen, krijgen evenmin antwoorden als ze vragen stellen. Vragen worden al snel beschouwd als kritiek. Samen willen ze nu werk maken van verandering. De tijd dat een burgemeester en zijn schepencollege zonder enige vorm van inspraak beslissingen nemen is voorbij. De tijd dat gemeenteraadsleden, zelfs van de meerderheidspartij, beslissingen moeten slikken of goedkeuren zonder gefundeerde uitleg is voorbij. De tijd dat problemen alleen maar opgelost worden als ze zich voordoen is voorbij.

Bever heeft nood aan visie en aan een transparant en proactief beleid.  Beslissingen moeten duurzaam zijn. Beslissingen moeten daarom doordacht genomen worden. De belangen van alle inwoners moeten eerlijk en duidelijk behartigd worden. Dat is de betekenis van de woorden "respect" en "vertrouwen"! Burgernabijheid is gebaseerd op respect en vertrouwen, op luisterbereidheid en dialoog.

Dicht bij de Mens, Open VLD en enkele gedreven, nieuwe krachten willen daar samen werk van maken. Open voor de Mens is een waardig en sterk alternatief voor het huidige beleid!